Σχετικά με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση κενών και κενωθεισών θέσεων σχολικών συμβούλων Δ.Ε. (αρ. πρωτ. Υ-56/158772/Δ2/03-10-2014), η οποία έχει αναρτηθεί και στον ιστότοπο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σας ενημερώνουμε ότι για τη διευκόλυνση των υποψηφίων που είναι εγγεγραμμένοι στους αξιολογικούς πίνακες των Περιφερειών Εκπ/σης όλης της χώρας, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων παρατείνεται μέχρι και την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2014.


                                                                                                                                    Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

                                                                                                                                        ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ .Ι. ΡΟΥΝΗ ΜΕd