Παρακαλούνται οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων να ενημερώσουν άμεσα ενυπόγραφα τους εκπαιδευτικούς που αναφέρονται στη συνημμένη απόφαση ώστε να επικοινωνήσουν με τα ΔΙΕΚ διάθεσής τους.

Παρακαλούμε δείτε το συνημμένο αρχείο