3η ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΤΙ ΣΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥΣ

ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΒΟΥΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΑ  ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΕΝΟ

Παρακαλούμε δείτε το συνημμένο αρχείο