Ενοποιημένοι πίνακες  μοριοδότησης  εκπαιδευτικών που αποσπάσθηκαν από άλλα ΠΥΣΔΕ και  εκπαιδευτικών  που ζήτησαν απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ Ανατολικής Θεσσαλονίκης.

  1. Πίνακας μοριοδότησης εκπαιδευτικών Γενικής Παιδείας (ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ)
  2. Πίνακας μοριοδότησης εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής

Παρακαλούμε να δείτε τα συνημμένα αρχεία