Εκτύπωση
Εμφανίσεις: 1681

Ενοποιημένοι πίνακες  μοριοδότησης  εκπαιδευτικών που αποσπάσθηκαν από άλλα ΠΥΣΔΕ και  εκπαιδευτικών  που ζήτησαν απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ Ανατολικής Θεσσαλονίκης.

  1. Πίνακας μοριοδότησης εκπαιδευτικών Γενικής Παιδείας (ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ)
  2. Πίνακας μοριοδότησης εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής

Παρακαλούμε να δείτε τα συνημμένα αρχεία