Ανακοινοποίηση του ΜΟΡΙΑΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ, σύμφωνα με τον οποίο θα πραγματοποιηθεί η διαδικασία της οριστικής τοποθέτησης των εκπαιδευτικών.

Παρακαλούμε να δείτε το συνημμένο αρχείο