Σε εφαρμογή της υπ΄ αριθμ. 221343/Δ2/21-12-2018 εγκυκλίου με θέμα «Εγκύκλιος έναρξης της Υποστήριξης Πιστοποίησης μαθητών Γ΄ τάξης Γυμνασίου για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής ΚΠπ, σχολικό έτος 2018-2019»

Οι επιλεγέντες εκπαιδευτικοί :

  1. την Δευτέρα 7 Ιανουαρίου 2019

παρακαλούνται  να παρουσιαστούν στη ΔΔΕ Αν. Θεσσαλονίκης, Σαπφούς 44, 4ος όροφος, Τμήμα Ωρομισθίων – Αναπληρωτών, μετά την 8η πρωϊνή, να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την πρόσληψή τους και να υπογράψουν αυτοπροσώπως τις συμβάσεις εργασίας. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά μπορείτε να τα αναζητήσετε εδώ

  1. την Τρίτη 8 Ιανουαρίου 2019:

Οι προσληφθέντες εκπαιδευτικοί παρουσιάζονται στις σχολικές μονάδες που τοποθετήθηκαν προκειμένου να ξεκινήσει η διδασκαλία των μαθημάτων σύμφωνα με το πρόγραμμα που καταρτίζεται στις σχολικές μονάδες.

Επισημαίνεται ότι:

θα ακολουθήσουν περαιτέρω οδηγίες για την κάλυψη των σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς μας στις οποίες δεν έχουν τοποθετηθεί εκπαιδευτικοί .

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα : 2310503900, 2310503703.

Παρακαλούμε δείτε το συνημμένο αρχείο